โครงการอิ่มบุญ อิ่มความรู้ ครั้งที่ 3 (3)

Post on 23 เมษายน 2560
by Super User

อิ่มทั้งบุญที่มอบให้เด็กๆ ที่มารับทุนจากหลายๆ โรงเรียน อิ่มทั้งความรู้ในงานอสังหาฯ ที่มอบให้ผู้เข้าร่วมสัมนา 46 ท่าน กับโครงการอิ่มบุญ อิ่มความรู้ ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์ 2560  ณ  โรงแรมเดอะริช

 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

อิ่มทั้งบุญที่มอบให้เด็กๆ ที่มารับทุนจากหลายๆ โรงเรียน 

อิ่มทั้งความรู้ในงานอสังหาฯ ที่มอบให้ผู้เข้าร่วมสัมนา 46 ท่าน 

กับโครงการอิ่มบุญ อิ่มความรู้ ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์ 2560  ณ  โรงแรมเดอะริช          อาหารอร่อย สถานที่พร้อมสรรพ

ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีและผู้เข้าร่วมสัมนาที่มอบทุนน้องๆ

ขอขอบคุณครูอาจารย์ และFC ที่เป็นสะพานบุญให้เรา

ขอขอบคุณวิทยากรรับเชิญ ขอขอบคุณ โรงแรมเดอะริชที่มอบข้าวกล่องให้น้องๆขอขอบคุณทีมงาน

#วรรณวรินทร์บ้านและที่ดินอุบลราชธานี

ทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกัน ทำให้งานสำเร็จราบรื่นค่ะ