ปิดเคส! ซื้อขาย โอนเรียบร้อยแล้วค่ะ

ปิดเคส วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

ปิดเคส! ซื้อขายโอนเรียบร้อยแล้วค่ะ  2,400,000.฿ สำหรับล้อค22 เจริญทรัพย์12

ขอขอบคุณน้องนุ้ย คนสวยเก่ง และเจ้เกษ เจ้าของโครงการมากๆ คร่า ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง I am grateful