ปิดเคส! ซื้อขาย โอนเรียบร้อยแล้วค่ะ

ปิดเคส! ซื้อขาย โอนเรียบร้อยแล้วค่ะ

ปิดเคส! ซื้อขาย โอนเรียบร้อยแล้วค่ะ

Good news!!! รับข่าวดี!!! รับงานเข้ามูลค่า 6,000,000.฿

ปิดเคส! ซื้อขาย โอนเรียบร้อยแล้วค่ะ